Verschil wordt geschil
Het is lastig achteraf aan te geven waar een conflict nu werkelijk begint. De ene actie lokt een andere uit, goede bedoelingen worden verkeerd geïnterpreteerd en dat zorgt weer voor wrevel en onduidelijkheid. Voor je het weet loopt het behoorlijk op. Wanneer er dan ook nog aanzienlijke belangen op het spel staan, kan dat wat begon als verschil van inzicht, al gauw ontaarden in een schijnbaar onontwarbare gordiaanse knoop vol meningen, verwachtingen en emoties: het verschil wordt een geschil. Een gang naar de rechter lijkt de enige oplossing. Maar dan volgt een juridisch gevecht waarbij de verschillen in opvatting worden uitvergroot: een lange weg met onzekere uitkomst. Laat het zover niet komen en schakel de mediator in.

Een mediator geeft begeleiding en steun aan alle partijen zodat deze zelf tot een voor ieder bevredigende oplossing kunnen komen. De mediator is onafhankelijk en neutraal. Ook en vooral, juíst als je denkt dat een conflict onoplosbaar is, blijkt steeds weer dat met behulp van mediation nieuwe, nog ongekende mogelijkheden worden gevonden.