Een win-win -situatie
Bij mediation wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen een billijk alternatief vormt. Hiermee wordt niet een compromis bedoeld: een situatie waarbij beide partijen zoveel water bij de wijn moeten doen dat het niet echt als een oplossing voelt.
Mediation gaat uit van de gedachte dat de oplossing voor beide partijen goed voelt. Na een succesvolle mediation zijn er dan ook twee winnaars en is er sprake van een 'win-win’-situatie.

Vrijwillig en gelijkwaardig
Hoewel je misschien anders zou denken, is de mate waarin het conflict geëscaleerd is, niet bepalend voor de kans van slagen van de mediation. Maar het is natuurlijk altijd goed om in een vroeg stadium in een conflict in te grijpen.
De enige voorwaarden voor een succesvolle bemiddeling zijn de vrijwillige keuze van beide partijen om het conflict door bemiddeling op te oplossen en de gelijkwaardigheid in het proces. Dit houdt in dat partijen een gemeenschappelijk belang moeten hebben bij een oplossing en ook de bereidheid om naar elkaar te luisteren en respect op te brengen voor elkaars standpunt.