Samen nieuwe invalshoeken zoeken
Mediation kan in elk stadium beginnen: al in het prille begin van een verschil van inzicht tot het moment dat een conflict gecompliceerd uit de hand loopt.
Beide partijen kiezen gezamenlijk voor tussenkomst van een mediator. In overleg maken zij en de mediator een overeenkomst op. Hierin wordt vastgelegd dat alle informatie die tijdens de bemiddeling naar boven komt, vertrouwelijk is en door geen van de partijen buiten het mediationproces gebruikt mag worden. Omdat mediation plaatsvindt op basis van vrijwilligheid mag elke partij de procedure voortijdig staken. Bij een geslaagde mediation ondertekenen partijen een slotovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze overeenkomst is juridisch bindend.

De mediator voert tijdens de mediation de gesprekken zoveel mogelijk met alle partijen gezamenlijk. Bij een arbeidsconflict kan het zinvol zijn om vóór de gezamenlijke gesprekken een gesprek te voeren met beide partijen afzonderlijk. Tijdens de begeleiding van het proces stimuleert de mediator partijen op zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken en gezichtspunten en tracht de blokkerende gedachte dat er maar één uitweg mogelijk kan zijn, te doorbreken. De mediator is geen partij en heeft geen standpunt over het gelijk van een van de partijen. De mediator is ook niet de vertrouwenspersoon van een van beiden, maar juist van allebei.
De mediator zorgt voor de begeleiding en de bewaking van het proces. De actieve bijdragen komen van de partijen zelf.