Kosten en tijdsduur
De kosten
De kosten worden in principe door beide partijen gedragen. Het is ook mogelijk dat een derde belanghebbende de kosten op zich neemt. Bijvoorbeeld de werkgever, Arbo-dienst of rechtsbijstandsverzekering.
Tarief
Het honorarium bedraagt 120 euro per uur mediation bij een tweepartijen conflict. Dit is inclusief het opstellen van een slotovereenkomst.
Voor administratie en/of telefonisch overleg dat meer dan één uur totaal overschrijdt geldt hetzelfde tarief van 120 euro per uur. De vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de mediation.
De mediation kan plaats vinden in de praktijkruimte van Riet van Vlijmen te Diepenveen.
Wanneer u er de voorkeur aan geeft dat zij naar u komt worden er ook reisuren (60 euro per uur) en autokosten (38 ct. per km) berekend.
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21 % btw.
Van Vlijmen is van mening dat iedereen toegang moet hebben tot mediation. Zo kunt u in overleg met haar tot afspraken komen over een tarief dat bij uw financiële situatie past.
De tijdsduur
De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de diepgang van het geschil. Een mediation-sessie duurt maximaal drie uur. Soms is één gesprek al voldoende om het conflict uit de wereld te helpen. In andere gevallen zijn daar meer gesprekken voor nodig, maar meestal is er na drie a vier gesprekken duidelijkheid.