Voor- en nadelen
De voornaamste voordelen van mediation boven gerechtelijke procedures zijn:
de partijen houden zelf controle over de uitkomst van het conflict
het is meestal een snelle procedure.

Een nadeel kan zijn dat de rechtsbijstandverzekering wél de gerechtelijke procedure (met weliswaar onzekere uitkomst) vergoedt, maar geen mediation.
Overleg met uw verzekering.