Riet van Vlijmen (1946)

Riet van Vlijmen is sinds 1997 mediator. Zij volgde de opleiding bij Merlijn, een NMI erkend instituut en ‘Transformatieve Mediation’ bij Carol Bloom.

In 2022 volgde zij de opleiding tot vertrouwenspersoon bij CVP-plus. 

Belangstelling voor de mens en het faciliteren van zijn mogelijkheden vormen de rode draad in al haar werkzaamheden. Het is haar overtuiging dat mediation niet alleen een grote hulp is bij het oplossen van conflicten maar dat het ook leert om conflicten eerder te herkennen en er adequater mee om te gaan.

Van Vlijmen is gespecialiseerd in alle werkvelden van de gezondheidszorg. Zij bemiddelt bij geschillen in de werksfeer (o.a. maatschappen) en bij conflicten over medisch handelen (relatie arts – patiënt).

Daarnaast kan Van Vlijmen optreden als onafhankelijk bemiddelaar bij het aangaan of veranderen van samenwerkingsovereenkomsten. Er is dan meestal geen sprake van een conflict, maar van conflicterende belangen.

Na een bemiddelingstraject wordt zij vaak gevraagd om (maatschap)vergaderingen en veranderingen te begeleiden. Van Vlijmen heeft brede ervaring in het begeleiden van mensen en de gezondheidszorg is voor haar een bekend gebied. Voordat zij zich in 1980 vestigde als verloskundige, werkte zij als personeelsfunctionaris en was ze buitenlands steunpunt voor Nederlandse reizigers. In het medische werkveld was zij zowel zelfstandig gevestigd als werkzaam in een intramurale gezondheidsinstelling. Naast haar directe patiëntenzorg was zij ook betrokken bij het opleiden van artsen en verloskundigen. Zij was 12 jaar lid van het Medisch Tuchtcollege.
In Amsterdam heeft Van Vlijmen jarenlang gewerkt in een team van drie professionele bemiddelaars in een Burenbemiddelingsproject.